Ved aftaler mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat samt Nordisk Kulturfond må aftalelandene ikke kræve skat af løn og anden godtgørelse, som sekretariaterne udbetaler til deres fastansatte personale. Det gælder også for opkrævninger med samme virkning som direkte skatter.

Se BKI nr. 43 af 19/04/1990, som ændret ved BKI nr. 16 af 22/03/2007.

Skattemyndighederne i aftalelandene har ret til at medregne det fastansatte personales løn og anden godtgørelse ved skatteberegningen. Skattelempelsen af lønnen sker med exemption - ny metode. Se Skd.27.15.

Skatterådet fandt, at en ansat ved Nordisk Ministerråds sekretariat var fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Han var ikke omfattet af KSL § 3, stk. 3, om personer, der er undtaget for skattepligt. Den danske skat af lønnen fra Nordisk Ministerråd kunne lempes efter metoden exemption med progression i henhold til aftalen om Nordisk Ministerråds sekretariat. Se SKM2013.10.SR. 

PSL § 13, stk. 5, om at se bort fra udenlandsk indkomst ved beregningen af underskud, der kan overføres til en ægtefælle, finder ikke anvendelse vedrørende personer, der er ansat ved Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat samt Nordisk Kulturfond, idet der ikke er tale om udenlandsk indkomst.

►Ligeledes er lønnen fra disse organisationer ikke omfattet af praksis vedrørende beregningsmetoden for personfradrag, når der er tale om lempelsesberettiget udenlandsk indkomst. Se afsnit C.F.4.3.2.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2013.10.SR

Skatterådet fandt, at en ansat ved Nordisk Ministerråds sekretariat var fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Han var ikke omfattet af KSL § 3, stk. 3, om personer, der er undtaget for skattepligt. Den danske skat af lønnen fra Nordisk Ministerråd kunne lempes efter metoden exemption med progression i henhold til aftalen om Nordisk Ministerråds sekretariat.