De internationale organisationer I.A.E.S.T.E. og A.I.E.S.E.C. formidler udenlandske studerendes praktikophold i danske virksomheder. Praktikopholdende foregår normalt i 2-3 sommermåneder.

Den danske virksomhed betaler en mindre løn, som dækker nødvendige leveomkostninger.

De studerende er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Lønnen kan være fritaget for skattebetaling efter visse DBO'ers regler om beskatning af studerende og praktikanter.