Indhold

Afsnittet indeholder en række afsnit, som uddyber udtrykkene lønindkomst, ophold uden for riget, mindst 6 måneder og 42-dagesreglen.

Afsnittet indeholder: