Hovedregel

Begrænset skattepligtige er omfattet af pligten til at indgive oplysningsskema. Se SKL § 1.

Undtagelser

Begrænset skattepligtige er fritaget for pligten til at indgive oplysningsskema, hvis der er indeholdt kildeskat ved udbetalingen, når der er tale om

  • arbejdsudleje efter KSL § 2, stk. 1, nr. 3
  • udbytte efter KSL § 2, stk. 1, nr. 6
  • royalty efter KSL § 2, stk. 1, nr. 8
  • udenlandske søfolk på danske skibe, der har valgt 30 pct. beskatning efter KSL § 2, stk. 2.

Bemærk

Hvis der er udbetalt royalty, skal der samtidig med indbetaling af royaltyskatten indsendes en erklæring. Se KSL § 66 A.

Erklæringen (blanket 06.013) skal sendes til Skattestyrelsen.

Se også

Se også Afsnit C.F.3.2.4 om skatteberegningen.