Indhold

Dette afsnit handler om fuld skattepligt for personer med bopæl her i landet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår er der bopæl i Danmark? (C.F.1.2.1)
  • Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning? C.F.1.2.2)
  • Hvornår ophører skattepligten ved fraflytning? (C.F.1.2.3)