Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme ved overtrædelse af toldloven og toldbekendtgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle bemærkninger om straffebestemmelser i toldlovgivningen (A.C.3.2.1.11.1)
  • Forhold, der straffes som smugleri, TDL § 73 (A.C.3.2.1.11.2)
  • Formodning for forsøg på indsmugling, TDL § 74 og TDL § 75 (A.C.3.2.1.11.3)
  • Urigtig angivelse og urigtige dokumenter, mv., TDL § 76 og TDL § 77 (A.C.3.2.1.11.4)
  • Brud på forsegling og identitetsmærke, TDL § 78 (A.C.3.2.1.11.5)
  • Tilsidesættelse af oplysningspligter, påbud og ordensforskrifter, TDL § 79 (A.C.3.2.1.11.6)