Dato for udgivelse
23 Dec 2011 10:26
SKM-nummer
SKM2011.867.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
2011-712-0084
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Digitalisering, underskriftskrav, elektronisk generede skrivelser
Resumé

A N N U L LE R E T

Dette styresignal er annulleret.

Det fastsættes hvilke elektronisk genererede skrivelser, der kan udsendes uden underskrift og i retlig henseende være sidestillet med et dokument med personlig underskrift.

Hjemmel

Bekendtgørelse nr. 1311

Reference(r)

§ 4 i bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2011.

Henvisning

Den juridiske Vejledning, afsnit A.A.7.6.

A N N U L LE R E T

Dette styresignal er annulleret.

I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 784 af 24. juni 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2011 fastsættes, at årsopgørelser, forskudsopgørelser for fysiske og juridiske personer, ejendomsværdi meddelelser, meddelelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer samt underretninger efter skatteforvaltningslovens § 20 kan udsendes uden underskrift og i retlig henseende være sidestillet med et dokument med personlig underskrift.