Indhold

Dette afsnit beskriver betingelserne for, at en skyldner kan få eftergivet sin gæld til det offentlige efter reglerne i gældsinddrivelsesloven.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan, efter anmodning fra en skyldner, eftergive gæld til det offentlige. For at opnå eftergivelse kræves det som hovedregel, at skyldner opfylder nogle særlige økonomiske og subjektive betingelser.

Eftergivelse kan i øvrigt meddeles, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler herfor. Dette uanset at de økonomiske og subjektive forhold i øvrigt ikke er opfyldt.

Afsnittet indeholder: