Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af arrestens udstrækning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Arresten falder bort, når dens plads i prioritetsrækken fuldt ud er blevet besat med udlæg. Se UfR 1985.969.V.

Den 1-årige forældelsesfrist i RPL § 526 gælder ikke for arrester. Det begrundes med, at det ofte vil være svært at gennemføre en justifikationssag og foretage udlæg inden for et år.

Hvis der indgås forlig under en arrestforretning, må der umiddelbart foretages udlæg efter reglen i RPL § 478, stk. 1, nr. 2, da der i så fald foreligger et retsforlig.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1985.969.V

Landsretten fastslog, at et udlæg i en ejerlejlighed ikke burde have været tinglyst, da en tinglyst arrest, hvori der i mellemtiden var tinglyst et andet udlæg, ikke længere repræsenterede noget aktiv, hvori førstnævnte udlæg kunne ske.

Det pågældende udlæg blev derfor slettet af tingbogen.