Der stilles ikke krav om en minimumsløn til medarbejdere, der er omfattet af den særlige regel om godkendte forskere.

Personer,

  • hvis kvalifikationer som forskere er godkendt af en offentlig forskningsinstitution eller et forskningsråd, og
  • som skal udføre forskningsarbejde,

er ikke omfattet af vederlagskravet i KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3. Se KSL § 48 E, stk. 4.

Forskerskatteordningen kan derfor anvendes af godkendte forskere, uanset hvor meget de får i løn.

Se også

  • afsnit C.F.6.1.4 om krav om minimumsløn
  • afsnit C.F.6.3.1 om betingelserne for at blive godkendt som forsker.