Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved begrebet momspligtig person (afgiftspligtig person), og hvilke personer, der kan være momspligtige.

Afsnittet indeholder: