Det fremgår af momssystemdirektivets artikel 73 (tidligere 6. momsdirektiv artikel 11 A, stk. 1, litra a), at vederlaget inkluderer tilskud, der er direkte forbundet med varens pris.

For at gøre ML § 27, stk. 1, tydeligere, er der i overensstemmelse med direktivbestemmelsen, tilføjet til ML § 27, stk. 1, at momsgrundlaget er vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris.

I overensstemmelse med hidtidig praksis fremgår det herefter direkte af ordlyden af ML § 27, stk. 1, at vederlaget inkluderer tilskud i det omfang, tilskuddet skal betragtes som vederlag.

Se bemærkningerne til lov nr. 356 af 19. maj 2004.