Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for, hvornår tilskud mellem tre parter skal anses for vederlag og indgå i momsgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår er tilskud momspligtig i tre partssituationen? (D.A.8.1.1.7.5.1)
  • Tre parts situationen, afgørelser hvor tilskuddet ikke indgår i momsgrundlaget (D.A.8.1.1.7.5.2)
  • Tre parts situationen, afgørelser hvor tilskuddet indgår i momsgrundlaget (D.A.8.1.1.7.5.3).