Indhold

Dette afsnit beskriver, at momsgrundlaget ved byttehandel er værdien af den faktisk modtagne modydelse (den subjektive værdi) og ikke en værdi fastsat efter objektive kriterier, jf. EU-domstolens praksis.

Afsnittet indeholder: