Indhold

Dette afsnit beskriver, at betingelsen for fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer er, at tabet er konstateret.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Yderligere betingelser for fradrag i momsgrundlaget for tab på debitorer er,

  • at leverancen skal være momsbelagt, og at momsen skal være angivet - se afsnit D.A.8.1.1.2.
  • at tabet skal vedrøre leverede varer og ydelser - se afsnit D.A.8.1.1.6.3.