Blanketnr.
22.077
Formål med blanketten

Når EMCS ikke er tilgængeligt, skal vareafsendere og varemodtagere følge nødprocedurer, hvis de vil handle med harmoniserede punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordningen, idet det ikke vil være muligt at oprette et udkast til elektronisk ledsagedokument eller sende og modtage meddelelser elektronisk.

Varemodtager skal anvende 22.077 for at afvise et modtaget elektronisk ledsagedokument, hvilket kan blive nødvendigt, hvis EMCS bliver utilgængeligt, efter at det elektroniske ledsagedokument er modtaget. Det er vigtigt at kunne referere ARC nummeret i nødblanketten.

Blanketterne skal udfyldes, udskrives og sendes til vareafsender pr. e-mail eller fax og kopi sendes til Skattestyrelsen på e-mail:
 EMCS.fallback@sktst.dk

Oplysningerne på blanketterne vises på engelsk. Alle felter er desuden forsynet med kommentarfelter på dansk, som forklarer, hvilke inddata der forventes. Det er vigtigt at udfyldte felterne korrekt, således at blanketten er valid ved indtastning/indlæsning.

Bemærk desuden, at felter forsynet med * er obligatoriske (eller betinget obligatoriske). Betinget obligatoriske betyder, at udfyldelse er afhængig af tidligere felters udfyldelse.

Regnearket udbydes i filformat .xls (til Microsoft Office 97, 2000 og 2003) og kan hentes her nedenfor.

Kind of packages - fil med forklaring til koder på emballagetypen, som skal bruges på blanketten.

Link til kodeliste til brug for udfyldning af felter på blanketten. 

PDF-udgave

Hent 22.077 Nødprocedureblanket.xls

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen