Der er fritagelse for moms ved indførsel af varer betalt af midler stillet til rådighed af USA til brug for det fælles forsvar. Tilsvarende gælder indførsel af varer, der oplægges midlertidigt i depoter her i landet af andre NATO-lande efter aftale med den danske regering. Endelig er indførsel af materiel og udstyr til brug for arbejde under NATO's fællesfinansierede infrastrukturprogram fritaget for moms. Se ML § 36, stk. 4.