Dato for udgivelse
06 Jan 2012 10:29
Til
Importører mv
Sagsnummer
08-082878
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Ændring af adressen på en virksomhed vedrørende importen til Unionen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

Europa-Kommissionen har ved Meddelelse (2012/C 3/06 og (2012/C 3/07) offentliggjort i EU-tidende C 3 af 6. januar 2012 ændret adressen på en virksomhed vedrørende importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 00 og 2918 15 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændringer henvises til teksten i Meddelelse (2012/C 3/06) og (2012/C 3/07).