Gevinst på gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 24 A.

Se nærmere herom i afsnit C.B.1.6.