Kommentar

Adgangskontrol
Vérification de l'accès

Alle oplysninger, som De sender eller modtager, er krypteret med SSL under transporten.
Toutes les informations que vous envoyez ou recevez sont cryptées avec SSL durant leur transport.

Denne service kan kun benyttes af de virksomheder, der angiver via Internet.
Ce service ne peut être utilisé que par les entreprises qui font leur déclaration sur Internet.

De skal oplyse SE-nr. og TastSelv-kode for at få adgang.
Pour y avoir accès, vous devez donner votre Nº SE ainsi que votre code confidentiel.

Tastes koden forkert 3 gange, lukkes der for yderligere forsøg. Er Deres TastSelv-kode spærret, skal De henvende Dem til Deres Told- og Skatteregion for at få den genåbnet.
Regionernes adresser og telefonnumre kan De finde på www.toldskat.dk/adresser.
Si vous faites une erreur trois fois de suite sur votre code, vous ne pouvez plus vous connecter. Si votre code confidentiel est fermé, vous devez vous adresser aux autorités fiscales dont vous dépendez pour le faire rouvrir. L'adresse et le numéro de téléphone des autorités fiscales régionales se trouvent sur le site : www.toldskat.dk/adresser.

SE-nummer
Numéro SE :
 
TastSelv-kode
 Code confidentiel :
 Validez

 Retournez