Generelle bestemmelser

Klik her for at se "Generelle bestemmelser for afsnit XX"

 Klik her for at se "Bestemmelser for kapitel 94"
  Pos (varekode) Varebeskrivelse Tarifmæssig told Bilag Suppl. mængde Varebest.
  T2 eller Eksport T1 I U
                 

9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet:

 • Lysekroner og andre elektriske belysningsartikler til ophængning i loftet eller på væggen, undtagen elektriske belysningsartikler, af den art der anvendes til offentlige veje og anlæg:
  • Udelukkende til brug med LED-lyskilder:
9405 11 40
   • Af plast eller af keramiske materialer:
10
    • Til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
0

90
    • I andre tilfælde
4,7%

9405 11 50

00
   • Af glas
3,7%

U

9405 11 90

   • Af andet materiale:

U

10
    • Håndfremstillede
2,7%

20
    • Af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer
0

90
    • I andre tilfælde
2,7%

  • I andre tilfælde:

9405 19 40

   • Af plast eller af keramiske materialer:

10
    • Til anvendelse i civile luftfartøjer
0

90
    • I andre tilfælde
4,7%

9405 19 50

00
   • Af glas
3,7%

9405 19 90
   • Af andet materiale:
10
    • Håndfremstillede
2,7%
20
    • Af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer
0
90
    • I andre tilfælde
2,7%
 • Bordlamper, skrivebordslamper, sengelamper og standerlamper, elektriske:
  • Udelukkende til brug med LED-lyskilder:
9405 21 40 00
   • Af plast eller af keramiske materialer
4,7% U

9405 21 50

00
   • Af glas

3,7%

U

9405 21 90

   • Af andet materiale:

U

10
    • Håndfremstillede
2,7%

90
    •  I andre tilfælde
2,7%

  • I andre tilfælde:

9405 29 40 00
   • Af plast eller af keramisk materialer
4,7% U

9405 29 50

00
   • Af glas

3,7%

U

9405 29 90

   • Af andet materiale:

U

10
    •  Håndfremstillede

2,7%

90
    • I andre tilfælde

2,7%

 • Lyskæder, af den art der anvendes til juletræer:

9405 31 00 00
  • Udelukkende til brug med LED-lyskilder
3,7% U

9405 39 00

00
  • I andre tilfælde

3,7%

U

 • Andre elektriske lamper og belysningsartikler:
  • Fotovoltaiske, udelukkende til brug med LED-lyskilder:
9405 41 10 00
   • Projektører
3,7% U
   • Andre varer:
9405 41 31 00
    • Af plast
4,7% U
9405 41 39
    • I andre tilfælde:
U
10
     • Håndfremstillede
2,7%
90
     • I andre tilfælde
2,7%

  • Andre, udelukkende til brug med LED-lyskilder:

U

9405 42 10

00
   • Projektører
3,7%

U

   • Andre varer:

 

U

9405 42 31
    • Af plast: 
  U
70
     • Trykt kredsløbskort med lysdioder:
      - også med prisme/linse og
      - også monteret med konnektor(er)
      til fremstilling af baggrundsbelysningsenheder til varer henhørende under pos. 8528
4,7% stk
90
     • I andre tilfælde
4,7%
9405 42 39
    • Andre varer:
U
10
     •  Håndfremstillede
2,7%
90
     •  I andre tilfælde
2,7%

  • I andre tilfælde:

9405 49 10

00
   • Projektører

3,7%

U

   • Andre varer:

9405 49 40 00
    • Af plast
4,7%

U

9405 49 90
    • Af andet materiale
2,7% U
10
     • Håndfremstillede
2,7%
90
     •  I andre tilfælde
2,7%

9405 50 00

 • Ikke-elektriske belysningsartikler:

U

10
  • Håndfremstillede

2,7%

90
  • I andre tilfælde

2,7%

 • Lysskilte, navneplader med lys og lignende varer:
  • Udelukkende til brug med LED-lyskilder:

9405 61 20

   • Af plast:

U

10 
    • Navneplader med lys og lignende varer, til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
90 
    • Andre varer
4,7% 

9405 61 80

   • Af andet materiale:

U

10 
    • Navneplader med lys og lignende varer, af uædelt metal eller plast, til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)
20
    • Håndfremstillede

2,7%

90
    • I andre tilfælde

2,7%

  • I andre tilfælde:

9405 69 20
   • Af plast:

U
10
    •  Navneplader med lys og lignende varer, til anvendelse i civile luftfartøjer

0

90
    • I andre tilfælde

4,7%

9405 69 80
   • Af andet materiale:
U
10
    • Navneplader med lys og lignende varer, af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer
0
20
    • Håndfremstillede
2,7%
90
    • I andre tilfælde
2,7%
 • Dele:
  • Af glas:
9405 91 10  00 
   • Artikler, der anvendes som udstyr til elektriske belysningsartikler (undtagen projektører)
5,7% 

9405 91 90

00
   • Andre varer

3,7%

U

9405 92 00 
  • Af plast:
10
   • Dele af varer henhørende under pos. 9405 11, 9405 19, 9405 61 eller 9405 69, til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)

0

90
   • Andre dele

4,7%

9405 99 00 
  • Af andre materialer:
10
   • Dele af varer henhørende under pos 9405 11, 9405 19, 9405 61 eller 9405 69 af uædelt metal, til anvendelse i civile luftfartøjer EU 001)

0

20
   • Håndfremstillede

2,7%

90
   • I andre tilfælde

2,7%