Dato for udgivelse
11 Apr 2012 14:50
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
12-094547
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé

Kommissionen har udstedt forordning om tarifering af et panelgardin og en arbejds- og beskyttelsesbeklædning.


Kommissonen har den 2. april 2012 vedtaget forordning (EU) nr. 297/2012 og 298/2012 (offentliggjort i EU-Tidende L 99 af 5. april 2012).

Forordning nr. 297/2012 vedrører tarifering under pos. 6303 92 10 af et panelgardin. Varen har flere anvendelsesformål udover anvendelsen som panelgardin, fx som rumdeler, forhæng ved opbevaring, i stedet for en dør mv.

Forordning nr. 298/2012 vedrører tarifering under pos. 6211 33 10 af en arbejds- og beskyttelsesbeklædning, beregnet til at blive båret som beskyttelsesbeklædning mod stråling i forbindelse med erhvervsaktiviteter, hvor der forekommer røntgenstråler.

Forordningen træder i kraft den 25. april 2012.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en forordning kan dog fortsat benyttes i en periode på 60 dage efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelige kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret