• Indkomstmodtagere bosiddende i Danmark
 • Cpr-nr.
  Indkomstmodtagers cpr-nr.
 • Se-nr. 
  Indkomstmodtagers se-nr. eller cvr-nr., fx på en virksomhed, der modtager et honorar. Kan bruges som entydigt alternativ til et cpr-nr.

Indkomstmodtagere bosiddende i udlandet - navn og adr. mm skal med ved hver indberetning
Når en person er bosat i udlandet skal du indberette oplysning om fødselsdag, køn, navn, gade, postnr., post by og landekode ved hver indberetning. Det gælder også personer med et gyldigt dansk cpr-nummer, der er bosat i udlandet. Oplysningerne anvendes til udveksling af lønoplysninger til det land, hvor den ansatte er bosat. Det er derfor vigtigt, at adresse mv. er korrekt.

 • Cpr-nr. (evt. konstrueret cpr-nr.)
  Når en person ikke har et cpr-nr., er det en fordel at angive et konstrueret cpr-nr., da det konstruerede cpr-nr. kan bruges til at afstemme og forespørge på. Det anbefales, at man ud af de første 6 cifre kan læse personens fødselsdato, men for ikke at ramme et eksisterende cpr-nr., anbefaler vi  at lægge 6 til første ciffer i nummeret. Fx for en person født den 26.5.2001, skal de første 6 cifre være 860501.
 • Fødselsdato
  Den ansattes fødselsdato. Skal udfyldes med ÅÅÅÅMMDD, hvis cpr-nr. ikke findes. Hvis den ansatte har et registreret cpr-nr. skal cpr-nr. og fødselsdato stemme overens - ellers retter systemet automatisk til efter cpr-nummeret.
 • Køn
  Køn på indkomstmodtageren, når cpr-nr. ikke findes: Kodeværdi 1 = mand, 2 = kvinde, 3 = ukendt. Hvis den ansatte har et registreret cpr-nr. skal cpr-nr. og køn stemme overens - ellers retter systemet automatisk til efter cpr-nummeret.
 • Navn
  Navn på indkomstmodtager: 1 efternavn, 2 fornavn, 3 mellemnavn(e).
 • Gade
  Indkomstmodtagers bopæl. Angiv vej, nr., etage mm.
 • Postnr.
  Indkomstmodtagers postnummer.
 • Post by
  Indkomstmodtagers bynavn.

Landekoder
To bogstaver. Kode for det land indkomstmodtagerens adresse er i. Se i afsnit 18. Landekoder. Der skal aldrig angives DK.

Medarbejdernummer
Feltet bruges hovedsageligt af Feriepengeinfo, når en medarbejder har flere adskilte ansættelsesforhold hos samme arbejdsgiver. Se nærmere herom i afsnit 8.3. Optjente feriepenge - generelt.