Indhold i dette afsnit

Dette afsnit omhandler afstemning af indberetninger foretaget til eIndkomst/LetLøn. Afstemningsmenuen findes via menupunktet "Afstemning af indberetninger" i eIndkomst hovedmenu.

Adgang til indberettede oplysninger
Menuen er tilgængelig for både dem, der indberetter og dem, der indberettes for (de indberetningspligtige).

En virksomhed, som er autoriseret i TastSelv Erhverv af den indberetningspligtige, har samme adgang som den autoriserende virksomhed og betragtes som virksomheden selv, ved valg i afstemningsmenuen.

Et lønservicebureau har kun adgang til oplysninger, det selv har indberettet. Således er sumoplysninger, som præsenteres for et lønservicebureau, udelukkende summer af de oplysninger som lønbureauet har indberettet.

Et lønservicebureau har også adgang til menupunktet "Meddelelse til virksomhed", og kan her udelukkende se/downloade de oplysninger, som det selv har bestilt på det se-nr. man pt. arbejder på - dvs. det se-nr., der vises øverst til venstre i skærmbilledet, når man er logget ind som lønservicebureau. 

Uddata der er specificeret på personniveau, er sorteret i cpr-nr-orden. Hvis cpr-nr. ikke eksisterer, bruges Person-SE-nr., Medarbejdernr. eller Navn.

I resultatskærmbilleder opstilles kun kolonner med feltindhold, hvortil der er modtaget indberetning. Er et felt på skærmbilledet tomt, betyder det, at der ikke er indberettet en værdi til feltet. Hvis der er vist 0,00 i et felt, betyder det, at der er modtaget indberetning, men summen er 0.