Beskrivelse af feltindhold mv. i svarbilleder og CSV-filer

Angivet antal tegn på beløbs- og antalsfelter er inkl. 2 decimaler, men ekskl. komma, der bruges som decimalseparator. Antal tegn i alle felter er dynamisk - dvs. foranstillede nuller eller blanke vises ikke. Dette gælder også første ciffer i CPR-nr., hvor nullet i datoer fra den 1. til den 9. ikke vises. Beskrivelsen angiver samtidig, i hvilken rækkefølge felterne leveres i CSV-fil.

Sidste linie i CSV-filen vil angive hvor mange datarecords/-linier, der er i filen. Hvis der som følge af antal datarecords (mere end 50.000) er sket opdeling i flere filer, er antal kun oplyst i filen med det højeste løbenr. og angiver det totale antal data-records/-linier i de sammenhørende filer.

Hvis/når der på et tidspunkt tilkommer nye indberetningstyper, vil disse blive indlagt i uddataformatet på det sted, hvor de naturligt hører hjemme, så indberetningstyperne til stadighed vises i nummerorden.