Feltnavn

Antal cifre i svar

Indhold i skærmbilleder og CSV-filer med sumoplysninger for virksomhed og pr. medarbejder

Filnavn for CSV-fil med sumoplysninger for virksomhed under Meddelelse til virksomhed:

[Pligt-SE-nr]VIRSUM[Periode-start]-[Periode-slut] Eksempel:15100079VIRSUM201701-201702

Filnavn for CSV-fil med sumoplysninger pr. medarbejder under Meddelelse til virksomhed:

[Pligt-SE-nr]PERSUM[Periode-start]-[Periode-slut]-[3-cifret løbenr] Eksempel:15100079PERSUM201701-201702-001

 

7

Feltet angiver linjenr. i CSV-filen - overskriften til kolonnen vil være 0000000 - som indikerer, at der er tale om linjenr. 0. Sidste linje angives altid med nr 9999999.

I-SE-nr

8

SE-nr. på den virksomhed, der har Indberettet. Hvis summen indeholder indberetninger fra flere forskellige indberetter-SE-numre udfyldes feltet med teksten "Flere". I sidste linje i filen, angives der i dette felt, hvor mange specifikationslinjer, der er i filen.

P-SE-nr

8

SE-nr. på den virksomhed der har indberetningsPligten (indkomstudbetaleren).  I sidste linje i filen, angives der i dette felt, en tekst der fortæller hvornår filen er dannet.

CPR-nr

10

Der anføres værdien "Alle" i Sumbillede for virksomhed.

I sum pr. medarbejder udfyldes feltet med det modtagne CPR-nr., hvis der er modtaget et.

Navn

30

I sum pr. medarbejder udfyldes feltet med navn (fra record 8001), hvis der ikke er et gyldigt CPR-nr. eller Person-SE-nr. Hvis der er angivet på et person-SE-nr., vil dette blive angivet her. Eksempel: "11223344"

Per-start

6

Startmåned fra valg i afstemningsmenuen i formen ÅÅÅÅMM

Per-slut

6

Slutmåned fra valg i afstemningsmenuen i formen ÅÅÅÅMM

Kode68 

  4

Specifikation af indtægtsart (kode 68). Feltet fremgår altid i filen, men udfyldes kun når dette er tilvalgt.  Fremstår blank, hvis indtægtsart ikke er angivet 

Feltnr 0013

14

Am-bidragspligtig A-indkomst

Feltnr 0014

14

Am-bidragsfri A-indkomst

Feltnr 0015

14

Indeholdt A-skat

Feltnr 0016

14

Indeholdt am-bidrag

Feltnr 0017

14

Indeholdt SP-bidrag - har pt. ikke noget indhold

Feltnr 0019

14

Værdi af fri bil til rådighed

Feltnr 0020

14

Værdi af fri telefon mm. (For 2012 Værdi til multimediebeskatning)

Feltnr 0021

14

Værdi af fri kost og logi

Feltnr 0022

14

Indskud på arbejdsgiveradministreret pensionsordning i svensk pensionsinstitut eller anden godkendt udenlandsk pensionsordning

Feltnr 0023

14

Am-bidrag af beløb angivet under feltnr. 0022

Feltnr 0025

14

Skattefri del af udbetaling fra anden godkendt udenlandsk pensionsordning

Feltnr 0026

14

Værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling

Feltnr 0036

14

Am-bidragspligtig B-indkomst

Feltnr 0038

14

Am-bidragsfri B-indkomst

Feltnr 0039

14

Hædersgaver

Feltnr 0041

14

Bruttoindskud i medarbejderinvesteringsselskab

Feltnr 0042

14

Am-bidrag af bruttoindskud i medarbejderinvesteringsselskab (er angivet som felt 42 i csv-filen)

Feltnr 0046

14

ATP-bidrag

Feltnr 0048

14

Skattefri rejse og befordringsgodtgørelse

Feltnr 0050

14

Værdi af fri helårsbolig

Feltnr 0051

14

Værdi af fri sommerbolig

Feltnr 0052

14

Værdi af fri lystbåd

Feltnr 0053

14

Værdi af fri medielicens

Feltnr 0054

14

Værdi af fri telefon - for år før 2010

Feltnr 0055

14

Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænser. (Før 2012 Værdi af andre personalegoder)

Feltnr 0056 

14

Værdi af personalegoder, ikke omfattet af bagatelgrænser. Før 2012 Værdi af personalelån) 

Feltnr 0057

14

A-indkomst fra arbejdsgiver administreret aldersopsparing

Feltnr 0058

14

A-skat af arbejdsgiveradministreret aldersopsparing

Feltnr 0066

14

Ansattes egen andel af PC-ordning - udgået pr 31.12.2012 (feltet bibeholdt aht. formatet på afstemningsfilen)

Feltnr 0069

14

Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse og vederlag for afløsning af pensionstilsagn

Feltnr 0070

14

Den del af beløb indberettet under feltnr. 0069, der er indbetalt på pensionsordning omfattet af pensionslovens kapitel 1

Feltnr 0071

14

Den del af beløb indberettet under feltnr. 0069, der er tingsgaver

Feltnr 0088

14

Beløb fritaget for udligningsskat fra 1. januar 2011. Her indberettes den del af udbetalte pensionsbeløb, som er fritaget for udligningsskat. Afskaffet pr 31.12.2017.

Feltnr 0089

14

Bidrag til obligatorisk udenlandsk social sikring.

Feltnr 0090

14

Pensionsindskud til beskatning

Feltnr 0091

14 

Gruppelivsforsikring i pensionsindskud

Feltnr 0096

14

Sundhedsforsikring i pensionsindskud

Feltnr 0098

14

Tilbagebetaling af kontanthjælp - bruges kun af kommuner

Feltnr 0147

14

Lønmodtagers andel af opsparing på arbejdsgiveradministreret fradragsberettiget pension

Feltnr 0148

14

Arbejdsgivers andel af opsparing på arbejdsgiveradministreret fradragsberettiget pension

Feltnr 0157

14

Indbetaling på ikke-grønlandsk pensionsordning

Feltnr 0158

14

Skat af indbetaling på ikke-grønlandsk pensionsordning

Feltnr 0198

14

Bruttoferiepenge - timelønnede

Feltnr 0200

14

Bruttoindkomst (fra record 6001) - udgået pr 31.12.2016

Feltnr 0201

14

Bruttoferiepenge - udgår 31.12.2019

Feltnr 0202

14

Nettoferiepenge for timelønnede

Feltnr 0210

14

Bruttoferiepenge for fortsættende funktionærer

Feltnr 0248

14

Opsparing til søgne- og helligdagsbetaling

Feltnr 0249

14

Opsparing til feriefridage

Feltnr 0302

14

Indeholdt særlig SP-bidrag - udgået

Feltnr 0304

14

A-skat af arbejdsudleje - har pt. ikke noget indhold

Feltnr 20004

14

Nettoferiepenge for fratrædende funktionærer (for alle år, der er indberettet)

Feltnr 20006

14

Bruttoferiepenge for fratrædende funktionærer (for alle år, der er indberettet)

Feltnr 0083

8

Sødage

Feltnr 0200

8

Løntimer (fra record 6005)

Feltnr 0203

8

Optjente feriedage for timelønnede 

Feltnr 0211

8

Optjente feriedage for fortsættende funktionærer

Feltnr 20005

8

Restferiedage fratrædende funktionærer (for alle år, der er indberettet)