Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.4.3.4 om direktørpensionsordninger (uafdækkede pensionstilsagn)