Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.5.3  om btingelser for ophørspension