Et almennyttigt lotteri er et lotteri, der afholdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål.

For at et formål kan anses for at være almenvelgørende kræves, at formålet skal komme en videre kreds til gode. En forening eller et formål kan anses for at være almenvelgørende, hvis eksempelvis formålet vedrører sociale, kunstneriske, miljømæssige, videnskabelige, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål.

Eksempelvis vil idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige foreninger, mens politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser ikke kan anses for almennyttige.

Se SPILL § 10 og BEK nr. 1288/2019.

Se også

  • Afsnit J.A.2.2 spiltyper om lotterier
  • Afsnit J.A.5 om lotteri
  • Afsnit J.A.7.2 om lotterityper, som kan udbydes efter § 10.