Indhold

Dette afsnit handler om beskatningen af forskellige rentegodtgørelser.

Afsnittet indeholder:

  • Skattefrie rentegodtgørelser
  • Skattepligtige rentegodtgørelser.

Skattefrie rentegodtgørelser

En række rentegodtgørelser, som ydes ved tilbagebetaling af skatter og afgifter, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det gælder rentegodtgørelser på baggrund af følgende:

  • Overskydende skat og AM-bidrag for personer. Se KSL § 23, stk. 2, § 62, stk. 2 og § 62 A, stk. 3. For så vidt angår arbejdsmarkedsbidrag fremgår det af AMFL § 7.
  • For meget betalt afgift af pensionsordning. Se PBL § 39, stk. 3.
  • Overskydende selskabsskat. Se SEL § 29 B, stk. 11 og § 30, stk. 5.
  • Godtgørelser vedrørende ejendomme, som tilbageføres til landzone. Se lov om kommunal ejendomsskat § 29 A og LL § 17 B.

Skattepligtige rentegodtgørelser

Rentegodtgørelser, som ikke er undtaget fra skattepligt, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det gælder bl.a. godtgørelser for:

  • Ejendomsskatter. Se lov om kommunal ejendomsskat § 29, stk. 4.
  • Procesrenter. Se § 5 i renteloven
  • Forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.
  • Tilbagebetaling af for meget betalt bo- og gaveafgift. Se § 10, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 928 af 4. oktober 2005.

Se også

Se også afsnit A.A.12.3 om forrentning af visse tilbagebetalingsbeløb.