Indhold

Dette afsnit handler om skattemæssige henlæggelser efter etablerings- og iværksætterkontoloven (etableringskontoloven).

Afsnittet indeholder:

  • Kort om etableringskontoloven (C.C.2.6.1)
  • Indskuddet efter etableringskontoloven (C.C.2.6.2)
  • Etablering og efterbeskatning ved etablering efter etableringskontoloven (C.C.2.6.3)
  • Forlods afskrivning og dækning af virksomhedens udgifter efter etableringskontoloven (C.C.2.6.4)
  • Ægtefæller og etableringskontoloven (C.C.2.6.5)
  • Ubenyttede indskud, dødsfald, fraflytning og skattehenstand efter etableringskontoloven (C.C.2.6.6)
  • Afhændelse af virksomheden og etableringskontoloven (C.C.2.6.7)
  • Uberettiget hævning af indskud efter etableringskontoloven (C.C.2.6.8)
  • Sikkerhed for skattekravet efter etableringskontoloven (C.C.2.6.9)
  • Straffebestemmelser og etableringskontoloven (C.C.2.6.10).

Bemærk

Investeringsfondsloven er ophævet med virkning fra og med den 1. juli 2016. Se §§ 6 og 17 i lov nr. 652 af 8. juni 2016.

Se afsnit E.D.1 i Ligningsvejledningen for Erhvervsdrivende, 2008-1 om den tidligere investeringsfondslov.