Indhold

For nogle selskaber gælder der særlige regler om opgørelsen af den skattepligtige indkomst, enten med baggrund i lovgivningen eller efter skattemyndighedernes praksis.

Afsnittet handler om