åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.8 Særlige selskaber mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

For nogle selskaber gælder der særlige regler om opgørelsen af den skattepligtige indkomst m.v., enten med baggrund i lovgivningen eller efter skattemyndighedernes praksis.

Afsnittet handler om

 • banker (C.D.8.1)
 • forsikringsselskaber (C.D.8.2)
 • realkreditinstitutter (C.D.8.3)
 • sparekasser (C.D.8.4)
 • elforsyningsvirksomheder (C.D.8.5)
 • brugsforeninger (C.D.8.6)
 • andelsforeninger (C.D.8.7)
 • tonnageskat (C.D.8.8)
 • andre foreninger mv. (C.D.8.9
 • hvilke indtægter er skattepligtige for udenlandske selskaber, foreninger mv. (C.D.8.10)
 • ►rådsforordning om obligatorisk midlertidigt solidaritetsbidrag fra selskaber i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne og obligatorisk midlertidigt indtægtsloft for visse el-producenter. (C.D.8.11)◄