åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.9.1 Skattepligtige omfattet af fondsbeskatningsloven eller selskabsskatteloven og skattefritagne fonde mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Afsnittet handler om