Indhold

Dette afsnit handler om den subjektive skattepligt for fonde. De kan være skattepligtige efter fondsbeskatningsloven. Afsnittet indeholder også en omtale af fonde, der ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. De kan eventuelt være omfattet af skattepligten i selskabsskatteloven eller helt være fritaget for indkomstskattepligt.

Afsnittet handler om

  • ikke erhvervsdrivende fonde (C.D.9.1.3.1)
  • erhvervsdrivende fonde (C.D.9.1.3.2)
  • institutioner, der ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven (C.D.9.1.3.3)
  • fonde omfattet af selskabsskatteloven (C.D.9.1.3.4)
  • fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven samt hjælpe- og understøttelsesfonde (C.D.9.1.3.5).