Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fradragsret for indbetaling til udenlandske pensionsordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om fradragsret for udenlandske pensionsordninger (C.A.10.3.1)
  • Godkendte ordninger med fradragsret (C.A.10.3.2)
  • Ordninger med fradragsret efter dobbeltbeskatningsoverenskomster og lignende (C.A.10.3.3).