Skattestyrelsen kan godkende pensionskasser, pensionsfonde og lignende, der ikke er omfattet af lov om firmapensionskasser, jf. Lov nr. 335 af 2. april 2020, eller af lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr 406 af 29/03/2022 , men som virker her i landet og har til formål at udbetale pension i overensstemmelse med reglerne i PBL § 2. Se PBL § 6.

Godkendelsen indebærer, at pensionsordningerne behandles efter reglerne om skattebegunstigede ordninger. Skattestyrelsens afgørelse kan klages til Landsskatteretten.

De nærmere regler for Skattestyrelsens godkendelse af pensionsfonde er fastsat i BEK 1370 af 21. december 2012, kapitel 10. Ansøgning om godkendelse af pensionsfonde mv. skal indsendes til Skattestyrelsen. Vedtægterne for pensionsfonden mv. skal vedlægges sammen med årsregnskab og oplysning om medlemstal.

Hjemlen er stort set kun anvendt til at godkende fonde, der var oprettet før pensionsbeskatningsloven i 1971.