Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Vurderingsstyrelsen er ansvarlig for

 • Afsnit H.A Ejendomsvurdering
 • Afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom.
 • Afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom.
 • Afsnit A.A.8.4 Genoptagelse af vurdering af fast ejendom. 
 • Afsnit C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom.
 • Afsnit C.H.4 Tilbagebetalingsordningen.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver.
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning.
 • Afsnit A.C Kontrol og straf.
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser.
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit H.A. Ejendomsvurdering handler om:

 • Indledning (H.A.1)
 • Definition af fast ejendom, kategorisering og undtagne ejendomme (H.A.2)
 • Almindelig vurdering, omvurdering og vurderingsnormen (H.A.3)
 • Ejendomsværdi (H.A.4)
 • Grundværdi (H.A.5)
 • Ansættelser og fordelinger af ejendomsværdi og grundværdi for blandede ejendomme m.v. (H.A.6)
 • Fremskrivning, tilbageregning og regulering af vurderinger (H.A.7)
 • Særlige regler for sagsoplysning og offentliggørelse af oplysninger mv. (H.A.8)
 • Dataindsamling og besigtigelse (H.A.9)
 • Indhentning af data og førelse af registre (H.A.10)
 • Straffebestemmelser mv. (H.A.11)
 • Overgangsregler om klage over de første nye vurderinger og de historiske vurderinger (H.A.12)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Reglerne i ejendomsvurderingsloven (EVL) er indarbejdet i afsnit H.A. om ejendomsvurdering. Den juridiske vejledning (2022-1) indeholder alene reglerne i EVL, der vedrører vurdering af ejerboliger.

EVL er senest ændret ved lov nr. 2614 af 28. december 2021.

De særlige regler, der gælder for vurdering af erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og skovejendomme m.v., behandles ikke nærmere i denne version af Den juridiske vejledning (2022-1) og vil først blive indarbejdet i en senere version.

Afsnittet om kategorisering indeholder alene en meget overordnet beskrivelse af reglerne for kategoriseringen af disse ejendomme. Dog er overgangsbestemmelserne for ejendomskategorisering af landbrugsejendomme og skovejendomme mere uddybende beskrevet. Der henvises til afsnit H.A.2.2.7

Reglerne i skatteforvaltningsloven (SFL) om ændring af vurdering af fast ejendom findes i afsnit A.A.8.4. Opbygningen af afsnittet er ændret, og afsnittet er udbygget med et underafsnit om ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88). De øvrige underafsnit om ændring af vurdering efter den tidligere gældende vurderingslov (VUL) og overgangsbestemmelserne i EVL §§ 87 og 88 er tilpasset i forhold hertil.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.A Ejendomsvurdering" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.