Indhold

Afsnittet beskriver de forskellige typer af forsikrings- og pensionsordninger, der enten falder ind under PBL § 50, PBL § 53 A, PBL § 53 B eller statsskattelovens regler. Det fremgår af beskrivelsen, hvilken regel den konkrete ordning hører ind under.

Ordningerne er nævnt i alfabetisk orden.

Afsnittet indeholder: