Indhold

Dette afsnit indeholder de generelle regler for den skattemæssige behandling af andre forsikrings- og pensionsordninger omfattet af PBL § 53 A.

Afsnittet indeholder: