Regel

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra afkast af pensionsordninger mv. omfattet af bestemmelsen, herunder renter og bonustilskrivninger. Se PBL § 53 B, stk. 5.