Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle principper, der kan udledes af SL § 5.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit

  • C.C.2.1.6 Erstatninger og forsikringsydelser
  • C.C.2.1.8 om gaver, herunder om SL § 5, stk. 1, litra b.