åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.1.1 Generelt om selvstændig erhvervsvirksomhed" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed, og i hvilke relationer det har betydning. I afsnittet belyses fx forskellen på beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed, ligesom visse beskatningsregler for dele- og platformsøkonomi omtales.

Afsnittet indeholder:

  • Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1.1.1)
  • Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed) (C.C.1.1.2)
  • Dele- og platformsøkonomi (C.C.1.1.3).