Indhold

Dette afsnit omfatter reglerne om opgørelse af indtægter ved udlejning af fast ejendom til slægtninge og lignende samt opgørelse af den skattepligtige lejeværdi af bolig i egen ejendom efter reglerne i statsskatteloven og ligningsloven.

Afsnittet indeholder: