Indhold

Afsnittet omtaler de skatteregler, der gælder ved udlejning af en privat helårsbolig til beboelse.

Afsnittet indeholder:

  • Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året (C.H.3.4.1.1)
  • Udlejning af helårsbolig i hele indkomståret (C.H.3.4.1.2).

Ved lov nr. 1727 af 27. december 2018 blev reglerne om bl.a. udlejning fritidsboliger og udlejning af helårsbolig en del af året eller en del af en helårsbolig ændret. Formålet med reglerne er at skabe bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling af dele- og platformsøkonomien. Ændringerne er indarbejdet i dette afsnit.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.197.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der på nuværende tidspunkt kunne opnås to bundfradrag på 40.000 kr. efter LL § 15 O ved udlejning af et tofamilieshus til fritidsbrug. Når ejendommen efter den nye ejendomsvurderingslov omfattes af bestemmelserne om ejendomsværdiskat og fordeling af ejendomsværdien, ville udlejningsresultat kunne beskattes efter LL § 15 O.