Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i:

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over:

 • Lovforkortelser
 • Forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • Forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om:

 • Generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • Fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • Tinglysning og registrering af ejendomsret (E.B.3)
 • Tinglysning og registrering af pant (E.B.4)
 • Andre tinglysninger (E.B.5).
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B Tinglysningsafgift" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.