Indhold

Dette afsnit handler om beregning af afgiften ved tinglysning af pant i Tingbogen, Bilbogen, Personbogen eller Andelsboligbogen.

Afsnittet handler om:

  • Beregning af afgiften (E.B.4.1)
  • Afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger (E.B.4.2)
  • Afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (E.B.4.3)
  • Pant i skibe (E.B.4.4) - Ophævet
  • Pant i fly (E.B.4.5
  • Ejendomsforbehold (E.B.4.6)