Indhold

Afsnittet handler om beregning af afgiften for tinglysning af andre rettigheder end ejerskifte eller pantsætning ved oprettelse af pantebrev.

Afsnittet handler om:

  • Andre rettigheder over fast ejendom (E.B.5.1)
  • Flere tinglysninger som led i én samlet tinglysning (E.B.5.2)
  • Vedtægter for ejerforeninger, grundejerforeninger mv. (E.B.5.3)
  • Deklarationer og servitutter (E.B.5.4)
  • Navne- og adresseændringer på skøder og pantebreve (E.B.5.5).