Indhold

Afsnittet handler om, hvilke transaktioner der er omfattet af afgiftspligten.

Hovedregel

Der skal betales afgift ved:

Se TAL § 1.

Undtagelse: Retspant

Der betales hverken den faste afgift på 1.750 kr. eller procentafgift, når retspant tinglyses. Der betales heller ikke afgift af påtegninger på et udlægsdokument, fx af relaksations- eller respektpåtegninger. Se TAL § 1 stk. 1, nr. 2.

Definition: Retspant

Retspant er et pant, som ved et retsdekret stiftes i en skyldners ejendele. Udlæg og arrest er et typisk retspant.