Statslige institutioner, amtskommuner eller primærkommuner er ikke omfattet af definitionen selskaber mv. i TAL § 6a. Indskud af fast ejendom i forbindelse med omdannelse mv. af statslige - og kommunale virksomheder til selskaber er således omfattet af hovedreglen i TAL § 4.

Statslige institutioner, regioner og kommuner er kun omfattet af § 6a, hvis der i særlovgivningen er hjemmel til omdannelse af de pågældende institutioner mv.

Overdragelser af fast ejendom som led i kommunalreformen mv. er afgiftsfri. Se TAL § 1a.

Bemærk

►Skattestyrelsen har den 5. januar 2023 udsendt styresignalet SKM2023.2.SKTST, hvori ovennævnte praksis ændres. Da der er tale om en skærpelse af hidtidig praksis, gælder den ændrede praksis alene fremadrettet, og træder i kraft 5. juli 2023.

Det fremgår i styresignalets pkt. 5.3, at der ikke er grundlag for at opretholde den hidtidige praksis, hvorefter omdannelse af statslige, regionale og kommunale institutioner til selskaber kan omfattes af § 6a, hvis der i særlovgivning er hjemmel til at omdanne disse institutioner. Denne praksis ændres derfor med styresignaler. Når praksisændringen er trådt i kraft betyder det, at der i disse tilfælde skal betales tinglysningsafgift efter hovedreglen i TAL § 4. Hvis sådanne omdannelser skal fritages helt eller delvist for tinglysningsafgift, vil det kræve en specifik undtagelse i tinglysningsafgiftsloven.◄